Вести

17 Sep

1m2=3,3kg

Голема акција во салоните на Енмон. Со секоја купена плочка која се на акција се добива 3kg лепак enkokol 11 и 300gr фуга. Акцијата трае се до празнење на залихата.

Прикажи се