Во склоп на ЕНМОН функционира и секторот за логистика ЕНМОН-ТРАНСПОРТ кој располага со транспортни возила од различни категории кои се во согласност со потребите на набавката и дистрибуцијата. На нашите купувачи робата купена од ЕНМОН им ја доставуваме до саканата адреса. Имаме можност да извршиме транспортни услуги за трети лица според нивните потреби и на секое барање за транспортна услуга ќе одговориме професионално и ќе помогнеме клиентите да бидат задоволни.

Возниот парк се состои од од возила марка Volvo, со класа на еколошка норма 5 (ЕУРО5). Исто така поседуваме полуприколки со церада и должина од 13,6м, висина од 2,8м и отвор за утовар од 2,72м. Секое возило е опремено со GPS систем, ги поседува сите потребни сертификати за вршење на меѓународен и домашен товарен транспорт и поседува CMR осигурување за робата која се транспортира.

Модерниот возен парк и стручниот кадар ни овозможува склучување на договори на годишно ниво преку кои ЕНМОН се овбрзува за постојана и квалитетна услуга. Под квалитетна услуга подразбираме доверба, одговорност и флексибилност. Големо внимание посветуваме на нашите клиенти, во задоволување на нивните потреби и желби.

Предности:

  • Економичност, оптимизација на транспортната рута, квалитетно планирање на турите, поволен транспорт на роба од Македонија во соседните држави
  • Точност, почитување на договорените термини.
  • Искусен и стручен кадар, брза и прецизна информација, сопствени возила, докажани соработници.

За да ја оправдаме довербата од нашите клиенти, како и да ја добиеме довербата од идните партнери, се трудиме да одржуваме високо ниво на квалитет на услугите кои ги нудиме и да нашето работење го подигнеме на повисоко ниво.

Вашите контакт податоци, заедно со транспортната услуга која Ви е потребна, можете да ги доставите на следнава е-адреса: andov.boris@enmongroup.com