Koi informacii gi sobiraat kolačinjata (cookies) i koja im e namenata?

 

Informaciite sobrani so poseta na našata veb lokacija ili vo interakcija so našata e-pošta može da sodržat: IP adresa; URL stranici koi ste gi posetile; tip na prebaruvačot; drugi tehnički informacii za vašiot ured koj ste go koristele za da ja posetite našata web lokacija ili so interakcija so našata e-pošta; stranite koi gi pregleduvate; karakteristikite koi gi koristite; bez ogled na toa dali imate kreiran nalog ili ne; dali izvršuvate odredeni transakcii i vreme na vašata poseta.

Ovie informacii ni ovozmožuvaat da utvrdime na što najmnogu se zadržuvate ili koi delovi od sajtot gi posetuvate, koi proizvodi se prebaruvaat i/ili se kupuvaat, efektivnosta na našata web lokacija i e-pošta, vašata specifična interakcija so našite web strani i e-pošta i poteškotiite so koi može da se soočite so pristapot na našata web strana ili e-pošta.

So ovie informacii možeme da go podobrime kvalitetot na vašeto iskustvo so našata web strana preku prepoznavanje i postavuvanje na posakuvanite funkcii i informacii, so cel da se personalizira vašeto iskustvo i da se otstranat poteškotiite vo pristapot. Pokraj toa, našata web strana upotrebuva kolačinja za da gi sledime proizvodite koi gi stavate vo vašata korpa za kupuvanje i da uvidime koi strani veke ste gi posetile na našata web lokacija.

Našiot web sajt, isto taka, upotrebuva kolačinja za da gi sledime informaciite za odjava, osven informaciite za načinot na plakanje.

 

Koja e vašata korist dokolku gi prifatite kolačinjata?

 

Vašiot ured (aparat) gi memorira site informacii koi gi imate vneseno i sledniot pat koga ke se vratite na sajtot ne morate povtorno da gi vnesete. Upotrebata na kolačinjata ja prilagoduva sodržinata na vašite preferencii i dobivate informacii vo soglasnost so vašite potrebi. So upotrebata na kolačinja ke dobiete promocii i specijalni akcii koi odgovaraat na vašite naviki za kupuvanje.

 

Kako da gi izbrišete kolačinjata?

 

Site postavki za kolačinjata i informaciite za istite možete da gi najdete vo postavkite (settings) na vašiot internet prebaruvač.