• Приватност на личните податоци
  • Информации кои ги споделуваме со трети страни
  • Што се колачиња и како тие се употребуваат на нашите web локации?
  • Меѓународни корисници
  • Безбедност при плаќање
  • Изјава за безбедност

Оваа политика на приватност е наменета да ви објасни кои податоци ги собираме за вас и како истите ги употребуваме, но и да ви ги овозможиме сите други важни информации во врска со вашите податоци.

Приватност на личните податоци

Податоците за купувачот кои се добиваат со регистрацијата на сајтот на компанијата ЕНМОН д.о.о. се чуваат со максимална можна тајност. Истите се достапни само на продажниот оддел и се употребуваат исклучиво за порачка.

Применуваме најсовремени организациски, кадровски и технички мерки за заштита на податоците од неовластен пристап, што вклучува, но не е ограничено со: пристап на личните податоци со лозинка, ограничен пристап на чувствителни податоци, енкриптиран трансфер на чувствителни податоци испратени од страна на корисникот преку пополнување на формулар за пријава, порачка итн.

За да можеме успешно да ја обработиме Вашата порачка потребни ни се Вашето име и презиме, адреса, e-mail и телефон. Со помош на тие податоци ќе бидеме во можност да Ви ја потврдиме порачката, да Ве известиме за моменталниот статус на истата, како и да ви ги испорачаме посакуваните производи.

Ги собираме само неопходните, основни податоци за купувачите/корисниците и податоците неопходни за работење и информирање на корисникот во согласност со добрите деловни обичаи и со цел давање на квалитетна услуга. Со ова, употребата на нашите сервиси подразбира согласност од страна на корисникот да му испратиме e-mail или sms известувања.

Секој регистриран купувач во секој момент има право да ги измени своите регистрирани податоци во случај во меѓувреме да се промени некој од податоците за испорака (адреса, број на телефон и сл.). На купувачите им е дадена можноста за избор вклучително и одлука дали сакаат или не сакаат да се избришат од mailing листите кои се употребуваат за меркетиншките кампањи.

Продажниот персонал на ЕНМОН дооел гарантира тајност на податоците и се обврзува дека поради ниедна причина нема да им ги открие на трети лица. Целта ни е да Ви дадеме најквалитетна услуга без жртвување на било кои од вашите стандарди за приватност.

Информации кои ги делиме со трети лица

Ние може да ги откриеме информациите кои ни ги доставувате (вклучително и без ограничувања, вашите лични податоци) на било кој член на нашата организација, вклучително и курирската служба на која е неопходно да и се дадат вашите информации за да се спроведе испораката на пакетот.

Ве молиме да бидете свесни дека може да користиме трета страна да ни помогне во работењето со e-трговијата, како што е нашиот web сајт, e-пошта и социјалните медиумски страни.

Некои примери за помош која може да ја дадат давателите на услуги од страна трети лица се: исполнување на налози (вклучувајќи и без ограничување на обработка на плаќањето, овозможување на услуги за превенција од измама и проверка на адресата); ваши акции по одговорот од наша e-порака и ефикасност на нашето огласување; овозможување поддршка, спроведување на истражување, администрирање и одржување на информации за пријавите за вработување; администрирање и испраќање на известување по пат на мобилен уред; промоција, наградни игри и натпревари.

Личните податоци кои ни ги доставувате може да се делат, по потреба, со релевантни трети страни за да ги извршат функциите во наше име. Ние никогаш не ја продаваме или изнајмуваме вашата е-адреса на трети лица.

Што се колачиња (cookies) и како се употребуваат на нашите web локации?

Нашата web страница и е-пошта употребуваат, а нашите трети провајдери на сервис можат да ја користат функцијата на пребарувачот позната како колаче која доделува единствена идентификација за вашиот компјутер. Колачињата вообичаено се чуваат на дискот на вашиот компјутер или мобилен уред.

Повеќе за колачињата можете да дознаете на страната Политика за колачиња.

Меѓународни корисници

Ако ја посетувате нашата web локација надвор од Србија, ве молиме да имате во предвид дека ова е web локација која е регистрирана во Србија. Оваа политика на приватност ги регулира информациите собрани од или во име на нашите web локации, без оглед на тоа каде се наоѓате кога пристапувате, пребарувате, се интегрирате со неа и вршите купување преку неа (вклучувајќи ги и оние кои се праќаат на адреси надвор од Србија).

Ако од било која причина пристапувате на web локацијата во која не се наоѓате, обратете се на Службата за корисници за да ги видите политиката и одредбите специфични за ваша јурисдикција.

Безбедност при плаќање

При плаќање со картичка преку интернет внесот на податоците за картичката се врши на заштитениот дел на страницата на Банката, а преносот преку интернет е во заштитена (криптирана) форма со употреба на SSL протокол. Податоците за платежната картичка во ниту еден момент не се достапни за нашиот систем.

Изјава за безбедност

Компанијата ЕНМОН д.о.о. го ограничува бројот на вработени кои имаат пристап до базата на податоци кои содржат лични податоци, а вработените во компанијата ЕНМОН д.о.о. се запознати со значењето на доверливоста. Покрај тоа, наша политика е никогаш да не го испраќате бројот на картичката за плаќање по пат на е-пошта.